1. توجه به محلات جنوبي و ساختن شهري ايمن و زيبا از جمله برنامه هاي شهرداري بندر بوشهر است. به همين منظور توسعه متوازن شهري در راس برنامه هاي عمراني شهر بوشهر قرار دارد.

  2. رضا محبي شهردار منطقه يك در آيين آغاز به كار اين پروژه گفت: اين پروژه كه توسط دفتر فني معاونت عمراني طراحي شده و توسط معاونت فني و عمراني شهرداري بندر بوشهر نظارت مي شود به مساحت ۴۸۰۰ متر مربع پياده رو و ۵۰۰ متر سنگ جدول در دو طرف

  3. شهردار مركز استان در آيين آغاز به كار اين پروژه گفت: متناسب با انتظارات مردم بوشهر و جايگاه فرهنگي و تاريخي اين شهر پياده روها و معابر خيابان شهيد عاشوري اصلاح و نوسازي مي شود.

  4. پیاده رو های سطح شهر نقش مهمی در ارتقای سلامت شهروندان دارد و شهرداری بوشهر بر نقش موثر پیاده روها بر شادابی شهر

  5. تا شنبه هفده مرداد ماه پروژه بهسازي و سنگفرش پياده رو خيابان شهيد ياسيني حدود ده درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.

  6. از جمله شاخصه هاي ديگر اين پروژه اين است كه ۵۰۰ متر جدول بتني پيش ساخته در ابعاد۱۵*۳۵ سانتي متر و ۹۴۰۰ متر مربع كفپوش بتني در اين پياده رو اجرا خواهد شد.

  7. پروژه بهسازی و پیاده رو سازی حد فاصل میدان ورزش تا میدان رئیسعلی دلواری بدون تأخیر در حال اجرا است

اشتراک در