1. سوار ميني بوس كه شديم خنکی کولر روشن آن در انتظارمان بود و نیروی خدماتی مهربان شهرداری هم با آب ميوه خنك به استقبالمان آمد.. مسير بعدي خيابان آزادگان و پروژه پیاده رو سازی آن خیابان مهم بود.

  2. مشاور شهردار مركز استان در امور عمراني با اشاره به تاکید شهردار بوشهر بر ساماندهی وضعیت پیاده روهای سطح شهر ، ضمن اشاره به تاثير پياده رو سازي بر ارتقاء سلامت شهروندان گفت: از آنجا كه پياده روهاي شهر می تواند نقشی اساسی در ارتق

  3. پروژه بهسازی خیابان لیان ساعت بیست و سه شب روز سه شنبه ۹ تیرماه با حرکت بیل مکانیکی شهرداری جهت برداشتن کف درختان آغاز شد. شهردار و رییس شورای شهر و مدیران ارشد شهردری

  4. اين مخازن نهايتا ظرف مدت يك ماه به بهره برداري خواهند رسيد و با بهره برداري از آنها تغييرات زيادي در سطح فضاي سبز شهري ایجاد خواهد شد

  5. اين گالري به زودي پذيراي آثار هنري هنرمندان بوشهر خواهد بود

  6. این تخفیف شامل پرداخت نقدی عوارض محلی است و تا بیست و سوم اردیبهشت صورت می‌ گیرد

اشتراک در