1. ميدان ميوه و تره بار توسط شهرداري بندر بوشهر راه اندازي شده است.

  2. این پروژه با بهسازی و تکمیل سیزده سوله، ساختمان دو طبقه، آسفالت محوطه، دیوار پیرامونی و تکمیل برق رسانی و روشنایی به پایان خود نزدیک می‌شود

  3. پروژه بهسازی میدان میوه و تره بار بوشهر واقع در شرق میدان آزادی (میدان برج) با نظارت و اجرای معاونت فنی و عمرانی شهرداری بندر بوشهر با روند مطلوبی در دست انجام است و با تکمیل فعالیت‌های عمرانی در آینده نزدیک، این میدان مورد بهره ب

  4. با تکمیل فعالیت‌های اجرایی، به زودی این میدان مورد بهره برداری قرار می‌گیرد

اشتراک در