1. شهرداری منطقه دو بندر بوشهر اجرای کانال دفع آبهای سطحی و موزائیک فرش پیاده رو بلوار خلیج فارس را به پایان رسانده است.

  2. شهرداری منطقه دو موزاییک فرش پیاده رو خیابان پارسیان واقع در کوی ریشهر را به اتمام رسانده است.

  3. شهرداری منطقه دو بندر بوشهر فاز دوم عملیات موزاییک فرش پیاده رو بلوار شهید یاسینی را آغاز کرده است.

  4. پروژه بهسازی موزاییک فرش خیابان ساحلی به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع توسط واحد عمرانی شهرداری بوشهر در حال انجام است

اشتراک در