1. شهرداری منطقه دو بندر بوشهر فاز دوم عملیات موزاییک فرش پیاده رو بلوار شهید یاسینی را آغاز کرده است.

  2. پروژه بهسازی موزاییک فرش خیابان ساحلی به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع توسط واحد عمرانی شهرداری بوشهر در حال انجام است

اشتراک در