1. شب نشینی ادبی یلدا مهمانی مهر و ماه به همراه رونمائی از کتاب مجموعه شعر فریم های شهر نگاتیو در فرهنگسرای بافت برگزار شد.

اشتراک در