1. اثر مخرب بنرهای تسلیت شهروندان در سطح شهر بوشهر

  2. نشست مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر با فعالین اجتماعی در سالن اجتماعات شهرداری بندر بوشهر برگزار شد.

اشتراک در