1. در خیابان فرودگاه درختان گرمسیری موز و اختر کاشته شد که به این خیابان جلوه و چشم انداز خوبی داده است.

  2. اخیرا شهردار بوشهر در جلسه شورای شهر بوشهر از برنامه های شهرداری جهت ارتقای فضای سبز بوشهر و کاشت گونه های جدید سخن گفت. وی در رویکردی ابتکاری جهت تامین آب مورد نیاز درختان موز و سایر گونه های فضای سبز شهری به استفاده از زه آب

  3. در خیابان فرودگاه بوشهر ، شهرداری اقدام به کاشت درخت موز کرده است . در کنار درختان موز گیاهان اختر نیز برای اولین بار در بوشهر کاشته شده است و جلوه خاصی به این خیابان داده است.

  4. افزایش آمار بالای سگهای ولگرد در شهر بوشهر،دلایل متعددی دارد که شهرداری بوشهر برای حل این معضل با مشکلاتی روبروست که نیاز به همکاری سایر نهادها و دستگاهها در این باره احساس می شود

اشتراک در