1. میگلی نژاد با اشاره به اینکه بوشهر دارای ۱۳ کیلومتر ساحل زیبا و کم نظیری در خلیج فارس است افزود: شهرداری بوشهر با مهیا کردن امکانات اقامتی مختلف تلاش کرده است تا مسافرین از جذابیتهای بی شمار شهر بوشهر استفاده کنند.

  2. این سازه بهداشتی دارای هشت چشمه دستشویی مردانه و زنانه است

  3. این سرویس بهداشتی شامل چهار چشمه دستشویی زنانه و چهار چشمه دستشویی مردانه است

اشتراک در