1. شب شعر ملی به مناسبت هفته بوشهر در فضای باز موزه تجارت و دریانوردی بوشهر برگزار شد.

  2. در دومین روز "هفته بوشهر"؛ شهرداری و شورای اسلامی این شهر با حضور در حوزه علمیه، از طلاب نخبه بوشهر تقدیر بعمل آوردند.

  3. استاندار بوشهر با صدور پیامی به مناسبت روز بوشهر، این روز را پاسداشت فرهنگ و تاریخ ایران ذکر کرد.

  4. گوشه اي از فعاليت هاي اعضاي ستاد بزرگداشت روز بوشهر به روايت تصوير.

  5. گوشه اي از فعاليت هاي اعضاي ستاد بزرگداشت روز بوشهر به روايت تصوير.

  6. گوشه اي از فعاليت هاي اعضاي ستاد بزرگداشت روز بوشهر به روايت تصوير.

  7. گوشه اي از فعاليت هاي اعضاي ستاد بزرگداشت روز بوشهر به روايت تصوير.

  8. گوشه اي از فعاليت هاي اعضاي ستاد بزرگداشت روز بوشهر به روايت تصوير.

اشتراک در