1. طرح پلاك گذاري درختان توسط شهرداري با واكنش هاي مختلف شهروندان در سطح شهر همراه شد.

  2. شهرداري بندر بوشهر در سه ماه اخير موفق به تعويض چمن بلوارهاي شهر بوشهر شده است. اين اقدام كه با دستور مستقيم شهردار مركز استان انجام شده است باعث ايجاد منظر سبز در بلوارهاي شهر بوشهر شده است.

  3. اخیرا شهردار بوشهر در جلسه شورای شهر بوشهر از برنامه های شهرداری جهت ارتقای فضای سبز بوشهر و کاشت گونه های جدید سخن گفت. وی در رویکردی ابتکاری جهت تامین آب مورد نیاز درختان موز و سایر گونه های فضای سبز شهری به استفاده از زه آب

  4. این طرح در قالب طرح بلوک تصادفی با ۱۸ کرت در سه ردیف و شش تیمار انجام شده است

  5. این طرح با توجه به لزوم صرفه جویی در مصرف آب شیرین برای آبیاری فضای سبز در بندر بوشهر و سایر شهرها و مناطق ساحلی جنوب ایران توسط سازمان مدیریت پارک‌ها و فضای سبز شهرداری بندر بوشهر طراحی، برنامه ریزی و اجرا گردیده است.

  6. در نوبت اول از این پروژه دویست نهال از انواع درختان کاشته شد

اشتراک در