1. اولین جشنواره آشپزی غذاهای دریایی بوشهر با حضور شرکت‌کنندگانی از سراسر استان، در روز پنجشنبه، هفتم آذرماه در میدان تشریفات توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری بندر بوشهر برگزار شد.

اشتراک در