1. یک سوییت که به صورت غیر مجاز ساخته شده بود با حکم قضایی تخریب شد.

  2. به گزارش روابط عمومي شهرداري بندر بوشهر در ۲۹ شهریور ماه جاری ديوار كشي يك زمين ۲۰۰ متري كه در شرق پارك ريشهر قرار گرفته بود توسط شهرداري بندر بوشهر تخريب شد.

  3. به گزارش روابط عمومي شهرداري بندر بوشهر شهرداري مركز استان در روزهاي اخير موفق به جلوگيري از ساخت و ساز در دره انجيري واقع در تنگك سوم شد.

  4. در اين عمليات كه با رأي كميسيون ماده صد و با اخذ مجوزات قانوني و با همكاري و حضور نيروي انتظامي صورت گرفت دو مورد ديواركشي كه به گذر ۱۸ متري و فضاي سبز تجاوز داشتند به طول هشتاد متر در تنگك اول و صد متر در تنگك دوم توسط شهرداري م

  5. به گزارش روابط عمومي شهرداري بندر بوشهر، در ادامه برخورد قانوني با ساخت و سازهاي غير مجاز به ويژه در محلات جنوبي بندر بوشهر، صبح روز دوشنبه، دهم شهريور ماه پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به متخلفان، دو مورد ديواركشي غير مجاز در كوي

اشتراک در