1. تسهيلات با كارمزد ۴ درصد به متقاضیان تاکسی پرداخت خواهد شد.

  2. خیابان مخبلند در منطقه دوم بوشهر به صورت کامل بهسازی و آسفالت شد.

  3. تا پایان امسال بيست کوچه خاكي در محلات جنویب شهر از جمله تنگک‌ها، امامزاده و سرتل از محل مشارکت شهروندان آسفالت می شود

  4. عملیات اجرایی زیرسازی و احداث کانال دفع آبهای سطحی ده کوچه از محلات جنوبی شهر از محل مشارکت شهروندان با شهرداری بوشهر آغاز شد

  5. فاز اول این پروژه به طول ۱۲۰۰ متر از ابتدای سازمان اتوبوسرانی تا جاده مرکز معاینه فنی خودرو انجام خواهد شد.

اشتراک در