1. این دوربرگردان‌ها باعث کاهش ترافیک در میدان امام می‌شوند

  2. این پروژه جهت ایمنی عابران پیاده اجرا می‌شود

  3. این فراخوان به منظور افزایش مشارکت جدی نخبگان و شهروندان با شهرداری و مدیریت شهری بوشهر به منظور بهبود روند توسعه و پیشرفت مرکز استان اعلام شده و نسبت به ثبت ایده ها و پیشنهادها اقدام می شود.

  4. تاكسيران بوشهري ۱۵۰ ميليون ريال پول را به صاحب نگرانش بازگرداند.

اشتراک در