1. به مناسبت بزرگداشت "هفته بوشهر"، تور دریایی برای شهروندان این شهر برپا شد.

  2. در اولین روز از برنامه های "هفته بوشهر" صحنه اعزام رزمندگان بوشهری به جبهه بازسازی شد.

  3. گوشه اي از فعاليت هاي اعضاي ستاد بزرگداشت روز بوشهر به روايت تصوير.

  4. استاندار بوشهر با صدور پیامی به مناسبت روز بوشهر، این روز را پاسداشت فرهنگ و تاریخ ایران ذکر کرد.

  5. گوشه اي از فعاليت هاي اعضاي ستاد بزرگداشت روز بوشهر به روايت تصوير.

  6. گوشه اي از فعاليت هاي اعضاي ستاد بزرگداشت روز بوشهر به روايت تصوير.

  7. گوشه اي از فعاليت هاي اعضاي ستاد بزرگداشت روز بوشهر به روايت تصوير.

اشتراک در