1. استفاده از تكنولوژي بليط الكترونيك راهي براي رسيدن به يك شهر هوشمند و صرفه جويي در هزينه و وقت است .

  2. این ایستگاه به طول ۱۸ متر، داراي سالن انتظار مسافر با ظرفيت ۳۲ صندلي و اتاق استراحت رانندگان و مرکز کنترل می باشد

  3. چهار میلیارد ریال به سازمان اتوبوسرانی شهرداری بوشهر تخصیص داده شد

  4. شهردار بوشهر از ایستگاه مرکزی و سازمان اتوبوسرانی درون شهری شهرداری از نزدیک بازدید و با گفتگوی مستقیم با شهروندان با وضعیت خدماتدهی این سازمان کسب اطلاع کرد.

  5. شهردار میگلی نژاد از ایستگاه اتوبوسرانی و سازمان مذکور بازدید به عمل آورد.

  6. ر راستای ایجاد آمادگی برای استقبال از مهرماه و حضور دانش آموزان در مسیرهای رفت و برگشت، علاوه بر نظافت اتوبوس‌ها، همه ایستگاه‌های اتوبوس بندر بوشهر با همکاری سازمان آتش نشانی شستشو و پاکیزه شده‌اند و خط کشی محدوده ایستگاه‌ها در من

  7. با تخصیص بودجه‌ای معادل دومیلیارد ریال به زودی همه اتوبوس‌های سازمان اتوبوسرانی مجهز به کولر می‌شوند

  8. این ایستگاهها که مجهز به صندلی و سیستم خنک کننده می باشند در نقاط و محلات مختلف شهر توسط سازمان اتوبوسرانی نصب شده اند.

اشتراک در