1. شهردار بندر بوشهر گفت:آرامستان جدید بوشهر تا قبل از مهرماه به بهرداری می رسد.

  2. کره بندی به نصب سیستم صوتی در فضای آرامستان و گلزار شهدا اشاره کرده و اظهار داشت: به منظور برپایی هر چه بهتر مراسمات مذهبی شهروندان، نوای ملکوتی قرآن و مناجات در محیط به صورت مطلوب پخش و مدیریت می شود.

  3. گلزار شهداي بوشهر ميزبان ۳۷۷ شهيد انقلاب و دفاع مقدس است كه هر هفته دو بار توسط مديريت آرامستان شهرداري بندر بوشهر شستشو داده مي شود.

  4. این سازه بهداشتی دارای هشت چشمه دستشویی مردانه و زنانه است

  5. این سرویس بهداشتی شامل چهار چشمه دستشویی زنانه و چهار چشمه دستشویی مردانه است

اشتراک در