1. جشن پنجشنبه‌های فرهنگی در پارک شغاب (زیتون) توسط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر برگزار گردید.

  2. سومین هفته پیاده روی خانوادگی (آخر هفته های سلامت) توسط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر برگزار گردید.

  3. سازمان فرهنگی شهرداری بوشهر آئین‌های بوشهری در آخرهفته‌های فرهنگی را برگزار کرد

اشتراک در