1. عبدالامیر قاسمی سرپرست شهرداری بندر بوشهر به همراه معاون اجرایی و خدمات شهری، شهرداران مناطق و سایر مسئولین شهرداری از آبگرفتگی های معابر در سطح شهر بازدید بعمل آوردند و مواردی را در جهت رفع سریع آبگرفتگی به مسئولین و کارشناسان م

  2. رفع آبگرفتگی و بهسازی کوی فضیلت از مطالبات چندین ساله شهروندان ساکن در این کوی بوده است که به بهره بردای می‌رسد.

  3. با پاکسازی نیزارها،بیش از ۳۰ کامیون ضایعات و گل و لای از جاده نیروگاه مسیر حرکت حجم آبگرفتگی باز شد

  4. آبگرفتگی شدید منازل شهروندان در خیابان خبرنگار باعث شد که اکیپ اجرایی شهرداری با پمپ های تخلیه آب در محل حاضر شود و اقدام به تخلیه آب از منازل شهروندان کرد.

  5. در شدیدترین بارندگی سال که در شانزدهیمن روز از دی ماه سالجاری روی داد ، آب وارد نه واحد مسکونی از شهروندان شد واقع در خیابان خبرنگار شد.

اشتراک در