کدام گزینه باید اولویت اقدامات شهرداری برای توسعه بوشهر باشد؟

د, ۱۰/۰۲/۱۳۹۲ - ۰۳:۱۹ -- Ali
فارسی

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.