کدام گزینه باید اولویت اقدامات شهرداری برای توسعه بوشهر باشد؟

د, ۱۰/۰۲/۱۳۹۲ - ۰۳:۱۹ -- Ali
فارسی
ایجاد فضاهای تفریحی
۳۴% (۲۰۶ votes)
ایجاد پارکینگ عمومی و طبقاتی
۱۶% (۹۸ votes)
آسفالت کوچه ها و خیابانها
۲۶% (۱۵۸ votes)
جذب سرمایه گذارهای بومی و ملی
۲۴% (۱۴۴ votes)
تمام آرا: ۶۰۶

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.