ظرفیتهای پیشرفت و توسعه بوشهر در کدام حوزه بیشتر است؟

د, ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ - ۲۲:۳۰ -- editor
فارسی
اقتصادی
۱۶% (۶۶ votes)
فرهنگی تاریخی
۱۰% (۴۱ votes)
ترانزیتی
۵% (۲۲ votes)
تولید انرژِی
۷% (۲۹ votes)
همه موارد
۶۱% (۲۴۹ votes)
تمام آرا: ۴۰۷

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.