انتشار آگهی مزایده بهره برداري از سايت دفن سازمان پسماند شهرداری بوشهر

مزایده بهره برداري از  سايت دفن شامل جمع آوري و تفكيك و پردازش پسماندهاي خشك منتشر شد.

متن این مزایده در قسمت مزایدات و مناقصات پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بوشهر منتشر شده است.

پنجره: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.