به بهانه روز بوشهر؛

نقش منطقه ویژه علم و فناوری در توسعه بوشهر

سرمایه انسانی مورد استفاده مناطق علم و فناوری نیروهای متخصص، دانشمندان و مهندسان و بخش های اعظمی از نیروهای ماهر جامعه هستند که برای جذب آنها نیاز مبرم به وجود محیط جذاب شهری است که بتواند کلیه نیازهای زندگی شهری آنها مجبور به مهاجرت نباشد.

  به گزارش ستاد بزرگداشت "هفته بوشهر" رییس پارک علم و فناوری بوشهر به مناسبت "هفته بوشهر" یادداشتی برای دبیرخانه روز بوشهر ارسال کرد.

در یادداشت مهدی محمدی آمده است:

جهان در دهه گذشته شاهد رشد انفجار آمیز نوآوری در گستره وسیعی از بخش های مختلف کسب کار بوده است. دستیابی به رشد های بالا و جهش گونه اقتصادی جز با تمسک به زنجیره نوآوری، فناوری و تجاری سازی ایده های ارزشمند علمی و مبتکرانه دشوار می باشد حتی کشورهایی که بطور همزمان زیر ساخت های نوآوری، فناوری و تجاری سازی را در سطح ملی، گسترش و توسعه مند از دستیابی به رشدهای مورد نظر باز خواهد ماند.


در این راستا بوشهر با ویژگی و قابلیت های منحصر بفرد خود مانند مجاورت با سواحل نیلگون خلیج فارس، ذخایر و منابع طبیعی کم نظیر، پیشینه و قدمت تاریخی، بزرگترین قطب انرژی کشور، وجود مستندات نوشتاری و کلامی و نیز حضور مشاهیر علمی، ادبی و مذهبی جایگاه در خور توجهی مابین شهرهای ایران برای گسترش و توسعه اقتصاد و دانایی محور دارد.


فصل چهارم قانون برنامه چهارم، تحت عنوان توسعه مبتنی بر دانایی و فصل دوم قانون برنامه پنجم با عنوان علم و فناوری گویای جایگاه علم و فناوری در کشور می باشد. به استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه تاسیس و توسعه کریدورها علم و فناوری کشور تصویب و هیات دولت در مورخ ۵/۱/۱۳۸۹ آیین نامه منطقه ویژه علم و فناوری را تصویب نمود. رویکرد مناطق ویژه علم و فناوری علاوه بر هدایت علوم، توسعه، انتقال و یا تجاری سازی فناوری است.

نوع عملکرد این مناطق برخی به کارگیری و اشاعه فناوری های جدید را محور کاری قرار داده اند. و برخی بر جذب واحدهای تحقیق و توسعه شرکت های تولیدی بزرگ نقش دارند و برخی به ارائه و بردن خدمات فناوری به واحدهای کوچک و متوسط مشغولند. برخی به ایجاد فناوری تمایل دارند و برخی نیز وجه غالبشان ساختار شبکه ای و خوشه ای شان می باشد.


بنابراین با توجه به تعاریف فوق مناطق ویژه علم و فناوری مجموعه ای متمرکز از دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، مراکز تحقیقی و پژوهشی، شرکت های با فناوری برتر، سرمایه های مخاطره پذیر، امکانات و زیرساخت های فیزیکی و نهادی و سرمایه انسانی و ... است که در یک فضای جغرافیایی و در یک منطقه اقتصادی با مدیریت متمرکز و ساختار حقوقی خاص تشکیل و به تولید محصولات و خدمات دانش محور می پردازد.(۶)


با توجه به رویکرد مناطق ویژه علم و فناوری شکل گیری مناطق ویژه می بایست در فضای شهری قرار گیرد یعنی اینکه محدود به شهر و یا بخشی از فضای شهر و بخشی از حومه فضای شهری را بخود اختصاص دهند. سرمایه انسانی مورد استفاده مناطق علم و فناوری نیروهای متخصص، دانشمندان و مهندسان و بخش های اعظمی از نیروهای ماهر جامعه هستند که برای جذب آنها نیاز مبرم به وجود محیط جذاب شهری است که بتواند کلیه نیازهای زندگی شهری آنها مجبور به مهاجرت نباشد.


ارتباط و هماهنگی بسترها، عناصری الزام آور و زمینه ساز ایجاد، تداوم و توسعه مناطق علم و فناوری است. و در چهارچوب همکاری و هماهنگی نهادهای اجرایی و منطقه ای قابل مدل بندی و اجرایی شدن است. بررسی و تجربه مناطق علم و فناوری جهان حاکی از نقش غیر قابل انکار آنها در توسعه منطقه، کشور و حتی کل جهانند و به نوعی موتور محرک توسعه جهانی اقتصاد دانش محور می باشند.


منطقه ویژه علم و فناوری خلیج فارس که در سال ۱۳۹۲ به تصویب شورای عالی عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) رسیده است فرصتی است مغتنم برای مسئولین اجرایی استان در دولت تدبیر و امید که بواسطه راه اندازی و توسعه موزون در حوزه استقرار، استمرار و ارتباطات جایگاه قابل توجهی را در توسعه ملی و منطقه ای بتوانند جایگاه شهر و استان بوشهر را از نظر رویکردهای دانایی محور در مناطق فناوری ارتقاء داده و نقش بی بدیلی را در اقتصاد دانش بنیان ایفا نمایند.

نوشته های مرتبط: 
پنجره: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.