مديرمسئول نشريه چلچراغ در بوشهر:

بايد تعريف جديدي از روزنامه نگاري داشته باشيم

مديرمسئول نشريه چلچراغ گفت: بايد تعريف جديدي از روزنامه نگاري داشته و مطابق با نيازهاي مخاطبان رده هاي سني مختلف روزنامه را به شيوه جديدي چاپ كنيم.

به گزارش خبرنگار ستاد بزرگداشت "هفته بوشهر" فريدون عموزاده خليلي در شب شعر ملي به مناسبت "هفته بوشهر" در جمع شاعران برجسته كشوري و استاني گفت: وقتي امشب ديدم هفته نامه نسيم جنوب شانزده سالگي خود را مي گذراند بسيار خوشحال شدم چرا كه كار روزنامه نگاري در ايران مانند بازي كردن فوتبال روز زمين پر از مين است.


وي تصريح كرد: اگر قصد ماندگاري در عرصه مطبوعات را داريم بايد احتياط و ملاحظات بسياري در حركت داشته باشيم.


عموزاده خليلي افزود: حركت فرهنگي دفعتي و آتي نبوده و نمي توان فكر كرد با يك انفجار فرهنگي مي توان به هدف رسيد بلكه بايد آرام و ملايم اثرگذار بود.


اين نويسنده مطرح كشور ادامه داد: آنچه كه حركت هاي فرهنگي در جامعه را ماندگار كرده و باعث اثرگذاري آن ها مي شود در ملايمت و مراودات آن بوده و روزنامه نگاري ما اينگونه مصداق پيدا مي كند.


مديرمسئول هفته نامه چلچراغ با بيان اين كه موفقيت در روزنامه نگاري ايران گذشتن از يك هفت خوان است، اظهار داشت: روزنامه نگاري با مشكلاتي مواجه بوده كه نود درصد آن به دولت ها بازمي گردد.


وي ادامه داد: اولين مشكل روزنامه نگاري جذب مخاطب بوده چرا كه ما در خيلي از مواقع نيازسنجي نكرده و نمي دانيم در چه دوره ها و چه زماني چه مخاطب هايي داريم.
عموزاده افزود: بايد تعريف جديدي از روزنامه نگاري داشته و مطابق با نيازهاي مخاطبان رده هاي سني مختلف روزنامه را به شيوه جديدي چاپ كنيم.


اين روزنامه نگار مطرح كشوري گفت: نكته دوم بحث رقبا بوده و بايد بسنجيم براي يك نشريه غيردولتي مهم ترين رقيبش چه ارگان و دستگاهي است.


وي ادامه داد: در اين فضايي كه تلويزيون رقيب جدي براي نشريات مكتوب است و روزنامه ها با رقباي جدي مواجهند و فرهنگ جز آخرين خريد سبد خانواده هاست، اوضاع اقتصادي نشريات اصلا خوب نيست.


عموزاده افزود: نكته آخر خودسانسوري بوده چرا كه مخاطب از شما مي خواهد خوب بوده و خودتان باشيد اما خيلي از جاها حتي مديرمسئول روزنامه ها خبر را با توجه به صلاحديد خود چاپ مي كنند چرا كه ممكن است باعث حساسيت شود.


وي خاطرنشان كرد: همه مشكلات را نبايد به گردن دولت ها انداخت زيرا بخشي از آن به خود روزنامه نگاران برمي گردد.


عموزاده خليلي افزود: در سال هاي اخير مشكلات باعث شده حساسيت ما نسبت به نوآوري و كارهاي جدي كم شود و اين موجب شده افسردگي عمومي و افت كيفيت در روزنامه ها خود را نشان بدهد.


وي در پايان تصريح كرد: افسردگي حرفه اي تكرار يك خطر است كه روزنامه را دچار پژمردگي مي كند.

 

نوشته های مرتبط: 
پنجره: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.