بازدید معاون عمرانی استانداری و سرپرست شهرداری بندر بوشهر ومدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری از سطح شهر و پارک های ساحلی + تصاویر

بازدید سرزده و شبانه ستوده معاون عمرانی استانداری و قاسمی سرپرست شهرداری بندر بوشهر و امیرزاده مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری از سطح شهر و  پارک های ساحلی در این بازدید در خصوص و ضعیت اسکان مسافران و خدمات ستاد نوروزی با مسافران و میهمانان مستقر در پارک های ساحلی گفتگو شد. در این حضور  میدانی همچنین بازدیدی از پارک دهکده گردشگری انجام شد. دراین بازدید ضمن گفتگو با مسافران و ارزیابی میزان رضایتمندی مسافران از حضورشان در بوشهر و کیفیت خدمات ارائه شده  در خصوص ظرفیت های دهکده گردشگری و واگذاری آن به شهرداری گفتگو شد.

پنجره: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.