ادامه طرح پاکسازی محلات جنوبی شهر بوشهر+تصاویر

در ادامه طرح پاکسازی محلات جنوبی شهر بوشهر خیابان ورودی تنگک سوم و پیاده روهای شمالی و جنوبی آن پاکسازی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری بندر بوشهر، شهردار منطقه دو گفت: در ادامه طرح پاکسازی محلات جنوبی شهر بوشهر خیابان ورودی تنگک سوم و پیاده روهای شمالی و جنوبی آن گذر با همکاری شهرداری منطقه دو و سازمان مدیریت پسماند شهرداری بوشهر پاکسازی انجام شد.

آرمین پژمان الهی بیان کرد:  این اقدام شهرداری، که با جمع آوری خاک و نخاله از سطح خیابان و پیاده رو منتهی به کوی تنگک سوم همراه بود، در نهایت به شستشوی سطح خیابان و کانال دفع آبهای سطحی واقع در گذر فوق منتهی شده و منجر به تنظیف کامل آن محدوده گردید.

 

 

پنجره: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.