سرپرست جدید سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بندر بوشهر معارفه شد

سرپرست جدید سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بندر بوشهر معارفه شد.

سرپرست جدید سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بندر بوشهر معارفه شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری بندر بوشهر،موسی قلی پور به عنوان سرپرست جدید سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بندر بوشهر معارفه شد.

وی قبل از این به عنوان مسئول پشتیبانی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بوشهر مشغول فعالیت بود.

پیش از این محمدرضا خیر ریاست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بندر بوشهر را به عهده داشت.

نوشته های مرتبط: 
پنجره: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.