۶۰ درصد تخفیف عوارض برای مناطق شمالی و ۵۰ درصد تخفیف برای مناطق جنوبی

مدیر درآمدهای عمومی شهرداری بندر بوشهر از تخفیف ویژه ی شهرداری برای مناطق مختلف شهر بوشهر خبر داد.

مدیر درآمدهای عمومی شهرداری بندر بوشهر از تخفیف ویژه ی شهرداری برای مناطق مختلف شهر بوشهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری بندر بوشهر،مهدی رایانی گفت:شهرداری بوشهر طبق مصوبه ی شورای شهر و جهت تشویق و ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنوبی بوشهر شامل محلات امامزاده، ریشهر، رایانی، سرتل و تنگک ها اقدام به اعمال تخفیف ۳۰ درصد عوارض پروانه ی ساخت و ۲۰ درصد پرداخت عوارض نقدی کرده است.

وی گفت طبق این مصوبه برای بافت شمالی شامل بافت قدیم نیز، شهرداری بوشهر ۶۰ درصد تخفیف در نظر گرفته است که شامل ۴۰ درصد تخفیف مجوز ساخت و ۲۰ درصد پرداخت عوارض نقدی است.

رایانی افزود:شهرداری بوشهر همچنین برای سایر نقاط بوشهر نیز تخفیف ۲۰ درصد پرداخت عوارض نقدی در نظر گرفته است که امیدواریم شهروندان بوشهری از این فرصت ویژه که تا ۱۸ اسفند ماه برقرار است استفاده نمایند.

پنجره: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.