ماده ۷۷ قانون شهرداری؛

مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان به عوارض شهرداری

رفع هرگونه اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض به کميسيوني مرکب از نمايندگان وزارت کشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي شود و تصميم مزبور قطعي است.

رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری مرکب از نمایندگان وزارت کشور،دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم مزبور قطعی است.

بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده می شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا است و به وسیله ی اداره ثبت قابل وصول می باشد.

اجراي ثبت مکلف است بر طبق تصميم کميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد .  

 

نوشته های مرتبط: 
پنجره: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.