معاون خدمات شهری شهرداری بوشهر خبر داد:

اجرای پروژه کندرو خیابان طالقانی بوشهر

معاون خدمات شهری شهرداری بوشهر از اجرای پروژه کندرو خیابان طالقانی بوشهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری بندر بوشهر،معاون خدمات شهری شهرداری بوشهر از اجرای پروژه کندرو خیابان طالقانی بوشهر خبر داد.

رسول رمضانی گفت:جهت ایجاد امنیت عابران و کنترل ترافیک شهری،باند کندرو خیابان طاقانی بوشهر حد فاصل کوچه ی سنگسر ۴۰ تا کوچه ی ۴۸ در حال اجراست.

وی مدت زمان اجرای این طرح را ۲ ماه دانست و افزود: طول مساحت این باند ۱۰۰ متر می باشد که با روکش آسفالت انجام می گردد.

رمضانی گفت:خیابان طالقانی یکی از خیابان های پرخطر بوشهر است که به دلیل تردد ماشین های سنگین و وجود اصنافی چون تعمیرگاه های اتومبیل و مغازه های مکانیکی و توقف خودروها در این خیابان خطرات زیادی متوجه ی شهروندان می گردد که با ایجاد باند کندرو ،شرایط خطرزا تا اندازه ی زیادی بهبود می یابد.

نوشته های مرتبط: 
پنجره: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.