انتشار چهار کتاب تخصصی توسط شهرداری بندر بوشهر+تصاویر

به گزارش روابط عمومی شهرداری بندر بوشهر، کتاب های "خسارت ناشی از عیب معابر و جبران خسارت آن توسط شهرداری در فقه و حقوق موضوعه" ،"تعرفه منابع درآمدی شهرداری بندر بوشهر"، "بررسی زنجیره وابستگیهای شورای شهر و شهرداری از ابتدای تشکیل شوراها تا کنون" و "بررسی منابع مالی شهرداری و مدیریت هزینه" با تدوین و گردآوری عبدالامیر قاسمی(معاون مالی و امور اقتصادی شهرداری بندر بوشهر)مهدی رایانی(مدیر اداره درآمدهای عمومی و نوسازی) زهرا رزمی(کارشناس اداره حقوقی اداره درآمدهای عمومی و نوسازی) و مصطفی فخرآوری(معاون مالی سازمان فرهنگی تفریحی) توسط شهرداری بندر بوشهر منتشر شد.

لازم به ذکر است کتاب "خسارت ناشی از عیب معابر و جبران خسارت آن توسط شهرداری در فقه و حقوق موضوعه"  در خصوص محدوده حقوقی شهرداری ها و دولت  و خسارت ناشی از عیب یا سد معابر می باشد.همچنین کتاب تعرفه منابع درآمدی شهرداری بندر بوشهر در خصوص نحوه محاسبات عوارض و بهای خدمات منابع درآمدی شهرداری بوشهر به چاپ رسیده است.

خاطر نشان می سازد کتاب دیگر با عنوان" بررسی زنجیره وابستگیهای شورای شهر و شهرداری از ابتدای تشکیل شوراها تا کنون" در خصوص رویکرد تحلیلی و توصیفی روابط میان شوراها و شهرداری ها در ایران پرداخته است.همچنین کتاب " بررسی منابع مالی شهرداری و مدیریت هزینه" در خصوص منابع تامین مالی و نحوه مدیریت هزینه ها در شهرداری می باشد.

 

 

 

برچسب ها: 
پنجره: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.