میگلی نژاد در بازدید از دبیرستان سعادت اعلام کرد:

شهرداری بوشهر جهت بهسازی وضعیت دبیرستان سعادت اقدام می نماید

شهردار بوشهر در این بازدید ضمن تاکید بر اهمیت تاریخی فرهنگی دبیرستان سعادت، اظهار داشت: دبیرستان سعادت به عنوان مرکز مهم و تاریخی در کشور و استان محسوب می شود که همه باید در نوسازی و حفظ و نگهداری آن تلاش کنیم.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری بندر بوشهر، در آستانه بازگشایی مدارس ، شهردار بندر  از مجتمع آموزشی و پیش دانشگاهی سعادت بازدید به عمل آورد.

دراین بازدید که به همراه  مدیران شهرداری صورت گرفت، مقرر شد که شهرداری جهت بهبود وضعیت فضای داخلی دبیرستان سعادت اقداماتی را انجام دهد.

شهردار بوشهر در این بازدید ضمن تاکید بر اهمیت تاریخی فرهنگی دبیرستان سعادت، اظهار داشت: دبیرستان سعادت به عنوان مرکز مهم و تاریخی در کشور و استان محسوب می شود که همه باید در نوسازی و حفظ و نگهداری آن تلاش کنیم.

شهردار بوشهر ضمن بازدید از قسمتهای مختلف این مدرسه اظهار داشت:

به منظور تقویت و بهسازی قسمتهای مختلف این مرکز آموزشی فرهنگی و تاریخی، شهرداری بوشهر با مسئولین این مجتمع در جهت تقویت فضای سبز آن و  کاشت درخت  درحیاط مدرسه، نظافت و پاکسازی و رنگ آمیزی و زیباسازی آن اقدامات و همکاریهایی را به عمل خواهد آورد.

دبیرستان سعادت به عنوان دومین دبیرستان در کشور بعد از دبیرستان دارالفنون در تهران محسوب می شود که در آن علوم به سبک جدید در کنار خلیج فارس تدریس می شد و در اندک زمانی تبدیل به قطب علمی کشور در جنوب و کشورهای حاشیه خلیج فارس شد.

 بنیاد مدرسه سعادت بوشهر در سال ۱۲۷۸ شمسی مطابق با ۱۹۰۰ میلادی بنا گذاشته شده  است.

 

پنجره: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.