کارگران فضای سبز شهرداری آموزش ایمنی و اطفاء حریق دیدند.+تصاویر

کارگاه اطفاء حریق به منظور آموزش به کارگران سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بوشهر در پارک جفره علیباش برگزار گردید.

کارگران فضای سبز شهرداری آموزش اطفاء حریق دیدند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری بندر بوشهر،با توجه به اهمیت وجود فضای سبز در ایجاد پاکیزگی هوای شهر و حفاظت جان شهروندان، کارگران فضای سبز آموزش های لازم جهت وقت مواجه شدن با آتش سوزی درختان دیدند.

 آموزش اطفاء حریق و اصول ایمنی کارگران این سازمان با همکاری اداره فنی و امانی و اجرایی سازمان و کارشناسان HSE شرکت دهکده سبز پوش انجام شد.

پنجره: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.