کارت بلیط :گامی جهت تحقق شهر هوشمند و تقویت اتوبوسهاي درون شهري

استفاده از تكنولوژي بليط الكترونيك راهي براي رسيدن به يك شهر هوشمند و صرفه جويي در هزينه و وقت است . كاربري بليط هاي الكترونيك به دليل سهولت در مديريت و پويايي استفاده ، باعث كاهش هزينه هاي شهري ميشود و در سطح كلان يك مديريت منظم در سامانه حمل و نقل درون شهري بوجود مي آورد.

 

استفاده از بليط هاي كاغذي و پول نقد در سامانه حمل و نقل عمومي ، هزينه هاي زيادي از بعد اقتصادي ، اجتماعي و ... به مجموعه مديريت شهري و شهروندان تحميل مي نمايد . اين هزينه ها را ميتوان در توليد اين نوع بليط ها ، فروش و جمع آوري آنها در شبكه هاي حمل و نقل عمومي مانند اتوبوس و مترو مشاهده كرد . در كنار آنها براي شهروندان نيز نياز به صرف زمان براي تهيه و نگهداري بليط هاي كاغذي را در كنار امور روزمره خود دارند.

با توجه به موارد ذكر شده استفاده از تكنولوژي بليط الكترونيك راهي براي رسيدن به يك شهر هوشمند و صرفه جويي در هزينه و وقت است . كاربري بليط هاي الكترونيك به دليل سهولت در مديريت و پويايي استفاده ، باعث كاهش هزينه هاي شهري ميشود و در سطح كلان يك مديريت منظم در سامانه حمل و نقل درون شهري بوجود مي آورد.

بر همين اساس سازمان اتوبوسراني بوشهر از مدت ها پيش اجراي اين پروژه را در دستور كار خود قرار داده و با مجهز كردن اتوبوسهاي فعال خود به اين سيستم و پشتيباني فني و ايجاد جايگاههاي فروش و شارژ كارت بليط الكترونيك مقدمات اين كار را فراهم نموده و در اين ميان با استقبال خوب شهروندان بوشهري مواجه شده كه به مرور زمان در آينده نزديك بليط هاي كاغذي از اين سامانه حذف خواهد شد.

لازم به ذكر است از مزاياي مهم اجراي سامانه كارت بليط الكترونيك تسهيل در استفاده از اتوبوسهاي درون شهري ، سرعت عمل، دقت در كنترل و نظارت بر سرعت اتوبوسها و آناليز آماري استفاده كنندگان از اتوبوسهاي خطوط مختلف مي باشد.

همچنين مطالعه بر روي خطوط اتوبوس و بدست آوردن ساعات اوج مسافر و ايستگاههاي موثر از ويژگيهاي مهم ديگر اين طرح است.

 

 

پنجره: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.