درختان شهر بوشهر سمپاشی شدند

به منظور جلوگیری از بروز آفت در فضای سبز شهری عملیات سمپاشی و مبارزه با آفت توسط سازمان پارک های و فضای سبز انجام گرفت

به گزارش روابط عمومی شهرداری بندر بوشهر،  به منظور جلوگیری از بروز آفت در فضای سبز عملیات سمپاشی و مبارزه با آفت درختان و فضای سبز در شهر بوشهر انجام گرفت.

تاکنون ۲۱ موقعیت فضای سبز شهری سمپاشی گردیده از جمله پارک سیادت و پارک باسیدون و سایر نقاط شهر با سم اورتوس، بنومیل، رابرتسون، کنفیدور توسط سازمان پارک ها و فضای سبز سمپاشی گردید.

 سمپاشی درختان در سطح شهر به صورت مرتب انجام می شود و در آغاز هر فصل آفتهای مخصوص به همان فصل ، درختان شهر را درگیر می کند که بلافاصله باید جهت سمزدایی آن اقدام کرد.

 طرح سم پاشی و آفت زدایی درختان سطح شهر، برای مقابله و كنترل آفات مكنده و جونده درختان موجود در معابر و بوستان ها بر طبق برنامه سالیانه  اجرا می شود.

سم پاشی و آفت زدایی به موقع درختان سطح شهر، موجب حفظ توان فتوسنتزی و سرسبزی درختان می شود و از آلودگی حاصل از فعالیت حشرات و ریزش عسلك آن ها در معابر عمومی جلوگیری می نماید.

 

 

 

 
 
 
پنجره: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.