به مناسبت روز زمین پاک

پاکسازی ساحل شغاب با همکاری کودکان

در این اقدام با در اختیار قرار دادن کیسه های زباله تجزیه پذیر به کودکان و دوستداران محیط زیست مقادیر قابل توجهی پسماند و زباله از ساحل پارک شغاب جمع آوری شد.

پارک ساحلی شغاب توسط کودکان و انجمن یاوران محیط ریست پاکسازی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری بندر بوشهر، به مناسبت روز زمین پاک ، کودکان بنیاد کودک و انجمن  محیط زیست در کنار سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندر بوشهر به پاکسازی ساحل از پسماندها و زباله ها پرداختند.

در این اقدام با در اختیار قرار دادن کیسه های زباله تجزیه پذیر به کودکان  و دوستداران محیط زیست مقادیر قابل توجهی پسماند و زباله از ساحل پارک شغاب جمع آوری شد. 

تلاش سازمان مدیریت پسماند شهرداری این است که در کنار جمع آوری پسماندها به آموزش و تشویق شهروندان به حفظ و پاکیزگی شهر و ساحل آن بپردازد.

پنجره: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.