ديوار نوشته هاي غيرقانوني شهر بوشهر پاكسازي مي شود

نوشتن هرگونه شماره تلفن، آدرس، نام برندهاي تجاري و شعارهاي تبليغاتي بدون مجوز از شهرداري تخلف قانوني محسوب مي شود و شهرداري نسبت به پاكسازي آنها اقدام قانوني بعمل مي آورد.

به گزارش روابط عمومي شهرداري بندر بوشهر، سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري نسبت به رنگ آميزي متحدالشكل و زيباسازي ديوار نويسي هاي غيرقانوني وارد عمل شد.

اخيراً با افزايش ميزان ديوار نويسي هاي غير قانوني و بدون مجوز كه باعث آلودگي بصري و هرج و مرج فضاي محیط شهري شده است، شهرداري بوشهر نسبت به پاكسازي مجدد جداره هاي شهري آغاز به کار کرد.

با حضور مأمورين انتظامي و قضايي در محل ديوار نوشته هاي غير قانوني اكيپ اجرايي سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري نسبت به رنگ آميزي ديوار نوشته هاي بدون مجوز اقدامات لازم را بعمل می آورند.

اين اقدام طي روزهاي آتي تا پاكسازي كليه ديوار نوشته ها ادامه مي يابد.

گفتني است نوشتن و درج هرگونه مطالب بر روي ديوار هاي عمومي سطح شهر مستلزم دريافت مجوزات قانوني از شهرداري بندر بوشهر مي باشد و در غير اين صورت هرگونه اقدام در اين رابطه به عنوان تخلف محسوب مي شود.

نوشته های مرتبط: 
پنجره: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.