زهرا رضایی عضو شورای اسلامی شهر بوشهر در بازدید از پروژه های عمران شهری بوشهر

شورای شهر باید دوش به دوش شهرداری گام بردارد:

به گزارش روابط عمومی شهرداری بندر بوشهر،زهرا رضایی عضو شورای اسلامی شهر بوشهر در بازدید از پروژه های عمران شهری بوشهر گفت:

بعضی همکاران ما در شورای شهر جهت تصویب درخواست های شهرداری همکاری لازم را ندارند و در این مورد نعل وارونه می زنند. وی که از پروژه بهسازی خیابان لیان بازدید می کرد : در ادامه ضمن اعلام رضایت از فعالیت های شهرداری بندر بوشهر در دوره شهردار میگلی نژاد افزود: امروز شاهد این نکته مهم هستیم که به جای اینکه ما اصرار شهردار کنیم که بی وقفه کار کند شهردار دارد از ما درخواست می کند که با لوایح اجرای طرح ها و پروژه های توسعه شهری در شورای شهر موافقت شود.

این عضو شورای اسلامی شهر بوشهر که در خیابان لیان در کنار شهردار مرکز استان از پروژه های شهری بازدید می کرد ضمن اعلام رضایت از طرح ها و پروژه های عمران شهری تاکید کرد: خوشبختانه شاهد اقدامات قابل توجهی از شهرداری در توسعه شهر بوشهر هستیم.

زهرا رضایی ادامه داد: شهرداری برای ادامه پروژه لیان شرقی و میدان انقلاب و کسب رضایت شهروندان تلاش می کند.

پنجره: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.