پياده روسازي خيابان شهيد ماهيني آغاز شد

توجه به محلات جنوبي و ساختن شهري ايمن و زيبا از جمله برنامه هاي شهرداري بندر بوشهر است. به همين منظور توسعه متوازن شهري در راس برنامه هاي عمراني شهر بوشهر قرار دارد.

به گزارش روابط عمومي شهرداري بندر بوشهر، شهرداري مركز استان در خيابان شهيد ماهيني بندر بوشهر، كلنگ آغاز به كار يك پروژه زيربنايي را به زمين زد.

در اين پروژه كانال دفع آبهاي سطحي با استفاده از سنگ جدول پيش ساخته بتني اصلاح و يا اجرا مي شود و كف معابر و پياده روهاي اين خيابان نيز با موزاييك بتني فرش مي شود.

صدرالله حيدري معاون عمراني شهرداري بندر بوشهر در آيين كلنگ زني اين پروژه گفت: اين پروژه كه توسط دفتر فني معاونت عمراني طراحي شده و توسط معاونت فني و عمراني شهرداري بندر بوشهر نظارت مي شود به مساحت ۳۷۱۵ متر مربع پياده رو و ۱۰۰ متر سنگ جدول در دو طرف خيابان و از محل اعتبارات داخلي شهرداري بندر بوشهر در مدت ۲ ماه اجرا مي شود.

وي در ادامه افزود: از ديگر اقدامات شهرداري در اين پروژه اقدام به تهيه انواع پل هاي فلزي مي باشد. در اين بخش از كار نيز حدود ۷ هزار كيلوگرم آهن در ساخت پل مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

حيدري تاكيد كرد: از آنجا كه پياده روهاي شهر می تواند نقشی اساسی در ايمني عبور و مرور شهروندان ایفا نماید شهرداري بندر بوشهر تاكيد فراواني بر افزايش سطح نوسازي معابر عمومي شهر بوشهر دارد.

شايان ذكر است كه با اجراي اين پروژه شهرداري بندر بوشهر توانسته از ارديبهشت ماه تا كنون بيش از ۴۰ هزار متر مربع از معابر بوشهر را در دستور نوسازي و بهسازي قرار دهد.

در پايان اين مراسم زهرا رضايي عضو شوراي اسلامي شهر بوشهر كلنگ آغاز به كار اين پروژه را به زمين زد.

 

 

نوشته های مرتبط: 
پنجره: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.