توسط سازمان پارك ها و فضاي سبز بوشهر انجام شد:

خاكبرداري هاي گسترده و اصلاح خاك بلوارهاي بوشهر

به گزارش روابط عمومي شهرداري بندر بوشهر ،خاكبرداري بلوار پليس راه به طول ۳ كيلومتر طول جهت كاشت چمن و خاكبرداري خليج فارس به طول ۷۶۸ متر طول و ۲۷۶۷ متر مربع مساحت گلكاري و چمن به انجام رسيد

به گزارش روابط عمومي شهرداري بندر بوشهر ، خاكبرداري بلوار پليس راه به طول ۳ كيلومتر طول جهت كاشت چمن و خاكبرداري خليج فارس به طول ۷۶۸ متر طول  و ۲۷۶۷ متر مربع مساحت گلكاري و چمن به انجام رسيد

همچنین در راستای کاشت گونه های متفاوت تر، اكاليپتوس هاي بلوار فرودگاه جابجا شدند.

 از ديگر فعاليت هاي سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري بوشهر زير گيري و هرس درختان خيابان هاي چمران، طالقاني تا عباسعلي، بيسيم، هلالي، شهيد ماهيني و خليج فارس به انجام رسيد.

نوشته های مرتبط: 
پنجره: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.