يكي از معابر بافت قديم بوشهر بازگشايي شد

به گزارش روابط عمومي شهرداري بندر بوشهر  ، ساكنان بافت قديم بوشهر شاهد بازگشايي يكي از معابر همجوار موزه مردم شناسي بودند.

يكي از ملك هاي خانواده علوي كه در معبر و گذر قرار داشت با همكاري مردم و حضور و همكاري شهرداري بندر بوشهر، بنياد ايران شناسي، ميراث فرهنگي و معمرين محلي تخريب شد.

اين تخريب كه موجب بازگشايي معبر ياد شده گشته است موجب سهولت تردد و دسترسي به بخشي از بافت قديم را فراهم مي كند.

شايان ذكر است كه در روند اجراي اين كار نماينده خانواده علوي و جمعي از مردم ساكن در محلات بافت قديم حضور داشتند.

نوشته های مرتبط: 
پنجره: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.