تشکر مدیرعامل سابق آتش نشانی از همکارانش

 

در پی انتصاب علیرضا نکیسا به عنوان سرپرست جدید سازمان آتش نشانی ، آتش پاد اکبر کمان با انتشار پیامی از همکاران خود در سازمان قدردانی و خداحافظی کرد:

دوستان و همکاران گرامي اکنون که پس از ۱۲ سال خدمت در سازماني که به دليل نوع فعاليت،مرجع انسانهايي از جنس مهرباني ،عطوفت ، انسان دوستي و فداکاري بوده و جمع اين خوبي ها مسير سخت و پر خطر اين شغل را در اين سالها برايم آسان نموده بدينوسيله بر خود لازم دانستم مراتب قدرداني و تشکر قلبي خود را از شما عزيزان به جهت همراهي صميمانه و لطف بي دريغتان که در اين مسير پر فراز و نشيب به بنده داشته ايد ابراز دارم.

هر چند که حق مطلب با اين متن کوتاه ادا نشده اما  بار محبت ومهرباني شما خوبان در طول  اين سالها که هر لحظه اش بسان خاطره اي هميشه در يادم جاريست  تا ابد بر دوشم سنگيني خواهد کرد.

 

 

آتـش پاد عـــلي اکــبر کــمان

۲۳دي ماه ۹۲

پنجره: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.