ایده شهروندی-

bahreini

با سلام ببخشید واقعا این پیامها تاثیری دارند؟  مرجعی پیگیری میکند؟ایده ی ۱۴۹۲ هم الان که میبینمطرح پاکسازی ضایعات و نخاله های ساختمانی و جمع اوری زباله های تلنبار شده در پشت بیمارستان خلیج فارس جنب جمعه بازار  عنوان شده بود که باز اثری نداشته

کد رهگیری: 
ZKthbyGpUM