ایده شهروندی-

بحرینی

با سلام و خسته نباشیدبخش بزرگ و بکر و جدید شهر پشت بیمارستان خلیج فارس و جنب جمعه بازارمتاسفانه با وجود اینکه چشم شهر می باشدعده ای روزانه ضایعات و پسماند و زباله های خود را در انجا تخلیه کرده و به بافت جدید و چشم انداز زیبای آن لطمه وارد میکنند.پیشنهاد می شود حتما در این مورد تصمیمی گرفته شود.

کد رهگیری: 
MkFuIUEjKh