ایده شهروندی-

محمد علی

سلام خدمت شهردار بوشهراقا حاجی برادر من یک پلاک بزنید جلو در خونه ها ملت ادرسو تو کوچه ها بدونن  نه اینکه ۴۰ تا خونه رو در بزنند تا پیدا کنن  تا کی بوشهر باید عقب بماند

کد رهگیری: 
fBTlxjOKEq