ایده شهروندی-

محمد

با سلام اقای شهردار ایا از اوضاع و احوال جمعه بازار بوشهر و محوطه پیرامون اون خبر دارید؟؟؟اقای شهردار ایا پس از بازسازی خیابان لیان سری به اونجا زدید؟؟؟ 

کد رهگیری: 
AWzmKEsqCu