ایده شهروندی-

کسری بوشهری

با سلام خدمت شهردار زحمت کش و همکاران محترم ایشان در خصوص میدان مرکزی شهر (میدان انقلاب) ایده ای که مد نظر بنده است نصب یک هرم ناقص چند وجهی (احتمالا" چهار وجهی) به ارتفاع متوسط که هر وجه آن با حکاکی روایتگر بخشی از هویت مردم بوشهر باشد برای مثال وجهی که به سمت خیابان ششم بهمن می باشد نمادی از مراسم سنتی و عزاداری های مربوط به ایام محرم نظیر سینه زنی و دمام زنی باشد یا وجهی که به سمت دبیرستان سعادت است با این مضمون کار شود وجهی دیگر که به سمت گمرک است مفاهیمی چون دریا،صیادی و یا گمرک ،رافائل،صدرا و شیلات کار شود و وجهی که به سمت خیابان نادر است به دروازه قدیم،نادر شاه(به عنوان کسی که سنگ بنای شهر بوشهر را نهاد)،و بازار،نیروگاه اتمی ،ریشهر و حتی عمارت ملک اشاره داشته باشد البته تعداد وجوه می تواند از چهار عدد نیز تجاوز کند در نهایت با توجه به اینکه بوشهر را به عنوان پایتخت انرژی کشور می شناسند می توان در بالای این هرم ناقص مشعل گازی زیبا روشن کرد که معرف سرزمین آفتاب تابان باشد

کد رهگیری: 
pWldFRktif