ایده شهروندی-

مهرزاد

سلاممی خواستم بگم الان که شهرداری در حال گسترش فضای سبزه به جای درختای تکراری از درختانی استفاده کنه که جلوه ی تازه ای به شهر بده درختانی مثل پالونیا که برگی به رنگ ارغوانی دارد ، درخت آزاد با گل های قرمز مشابع مشعله جنگل یا ...    که مشابع این درختان در مقابل گرما مقاوم هستند و کاشت پالم باد بزنی در بزرگراه خروجی شهر به جای نخل های فعلی   با تشکر

کد رهگیری: 
FkPQusObeG