ایده شهروندی-

یک شهروند

 با سلامبه عنوان یک پیشنهاد خواهش می کنم رفتار ها و اداب زندگی شهری را که لازمه داشتن یک شهر به معنای واقعی کلمه هست رادر قالب جملات زیبا بر روی معابر شهری و یا بیلبورد ها به شهروندان یادآوری کنید. این جملات در صورتی که از ادبیات مناسب برخوردار باشندمی توانند بسیار اثر گذار باشند. می توان در این زمینه از شهر های دیگری مثل تهران و یا شیراز هم الگو گرفت.با سپاس

کد رهگیری: 
WNsvtKzrEj