دیدگاه جدیدی بگذارید

محسن خزاعی

به نظرتون هدف از ساخت مجسمه این بزرگان و عزیزان شناخته شده در هر شهر چیه؟ به نظر بنده باید برای مشاهیر شهر بوشهر تندیس ساخته شه . بوشهر مجسمه آقای آتشی رو می خواد ، مجسمه جهانبخش کردی زاده ، مجسمه این همه شهیدی که از همین پایگاه هوایی جونشون رو دادن . بوشهر رو با مجسمه شهریار چه کار ؟!!؟!! االبته نظر کلی بنده این هست که به جای مجسمه از تندیس ها و ابنیه یادبود ،مجتمع های فرهنگی و... استفاده بشه . تا کاربردی داشته باشه و ماندگارتر باشه.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.